برگزاری جلسه هماهنگی نهایی درخصوص تشکیل هشت صندوق شهرستانی در استان خوزستان

جلسه هماهنگی درخصوص تشکیل هشت صندوق شهرستانی در استان خوزستان با حضور مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های ایذه، لالی، اندیکا، اندیمشک، شوشتر، گتوند، امیدیه، مسجد سلیمان در روز دوشنبه 25 شهریورماه 98 در ساعت 9 صبح در سالن جلسات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه هماهنگی نهایی درخصوص تشکیل هشت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی در استان خوزستان با حضور هوشنگ محمدی، سرپرست توسعه عملیات بهبود و بهره وری و سيد علي جلالي، رئیس هیات مدیره و علیرضا دارابی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان و همچنین مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های ایذه، لالی، اندیکا، اندیمشک، شوشتر، گتوند، امیدیه، مسجد سلیمان به همراه کارشناسان مربوطه در روز دوشنبه 25 شهریورماه 98 در ساعت 9 صبح در سالن جلسات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان برگزار شد.

سيد علي جلالي، رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان گزارشی از صندوق استان و چهار صندوق شهرستانی دزفول، بهبهان، شوش و آبادان ارائه کرد.

 

در پایان مقرر شد؛ حداقل خرید سهام توسط هر بهره بردار روستایی 15 میلیون ریال باشد، حداقل خرید سهام توسط تشکل ها 90 میلیون ریال و سقف آنها 300 میلیون ریال باشد. مدیران جهاد کشاورزی هشت شهرستان با افراد مطلع صحبت کنند تا در منطقه و روستای خود شروع به اطلاع رسانی کنند.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی