مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان کرمان:

در آینده نزدیک سرمایه صندوق کرمان به 54 میلیارد تومان می رسد

رو تیتر مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان کرمان:

مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان کرمان در جلسه با معاون استانداری کرمان گفت: در هفدهمین مرحله افزایش سرمایه، در آینده نزدیک، سرمایه این صندوق به بیش از 54 میلیارد تومان می‌رسد.

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ رضا بماني، مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان کرمان در جلسه با محمدعلی دهقان، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی استانداری کرمان که دوم مهرماه 1398 در دفتر معاون استانداری برگزار شد، اظهار داشت: این صندوق در سال 1386 بر اساس ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی با سرمایه اولیه 711 میلیون تومان و با مشارکت دولت (49 درصد) و تشکل‌های بخش (51 درصد) راه‌اندازی و تأسیس شد و در حال حاضر پس از 16 مرحله افزایش سرمایه میزان سرمایه صندوق نزدیک به 39 میلیارد تومان رسیده است و با توجه به اینکه مرحله 17 افزایش سرمایه در دست اقدام است.

وی افزود: البته این رقم در قیاس باارزش سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی خیلی کم و ناچیز است. سهم دولت از 49 درصد به 40 درصد کاهش‌یافته است که امید است باهمت و یاری استانداری، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان جهاد کشاورزی به توان نسبت به تخصیص اعتبار برای افزایش سرمایه دولت اقدام شود.

بمانی تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت‌های قانونی خوبی درزمینهٔتأمین منابع مالی سهم دولت ازجمله تبصره 3 ماده 31 قانون احکام دائم کشور، بند ج ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور و ماده 17 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی ایجادشده است.

در ادامه محمدعلی دهقان، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی استانداری کرمان از عملکرد و فعالیت‌های صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان کرمان در راستای خدمت به بخش کشاورزی ابزار رضایت کرد و توسعه و ارتقاء ظرفیت‌های صندوق را خواستار شد.

وی اعلام داشت: در راستای استفاده از ظرفیت‌های قانونی به‌منظور تأمین منابع مالی سهم دولت، استانداری از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

پس از بحث و بررسی مقرر شد تا جلساتی با حضور استاندار، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان جهاد کشاورزی به‌صورت مستمر برگزار شود و در نخستین جلسه شورای معادن استان نیز به‌منظور استفاده از ظرفیت قانونی بند 5 ماده 43 قانون پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی موضوع تأمین منابع مالی سهم دولت در صندوق مطرح و از مدیرعامل صندوق نیز برای شرکت در این شورا دعوت به عمل آید.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی