حضور صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شوش در نمایشگاه کارآفرینی و اشتغال

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی  شهرستان شوش در نمایشگاه کارآفرینی و اشتغال که به مناسبت هفته دولت و در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی اهواز برگزار شد، شرکت کرد.

 به گزارش روابط عمومی شرکمت مادر تخصصی؛ صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شوش ضمن حضور در غرفه کشاورزی به معرفی فعالیتها و تولیدات کشاورزی شهرستان شوش پرداخت و به صورت نمادین از مدل حمایت شده صندوق  توسط صندوق یعنی زنجیره تولید گل رز هلندی رو نمایی کرد.

فیروز شهابی فر، مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شوش در این نمایشگاه در بازدید سید نوراله حسن زاده، مشاور اقتصادی استاندار ضمن ارایه گزارش از فعالیتها و تاثیرگذاری صندوقهای غیردولتی، تلاش صندوقها در تثبیت کشاورزی قراردادی و پویایی زنجیره های تولید را در کنار بخشهای دیگر کشاورزی، از دستاوردهای مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی بیان کرد.

گفتنی است؛ در این غرفه، به صورت نمادین از مدل حمایت شده صندوق شوش از زنجیره تولید گل رز هلندی رو نمایی شد و به تمام بازدیدکنندگان شاخه گلی به رسم هدیه تقدیم شد. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی