بازدید هیات‌مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان از تشکل‌های سهامدار

اعضای هیئت‌مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان به همراه مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ایجرود و ابهر، از فعالیت‌های 12 تشکل فعال سهام دار صندوق بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ اعضای هیئت‌مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان به همراه مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ایجرود و ابهر و به اتفاق مدیرعامل و مسئول امور مالی صندوق، از فعالیت‌های 12 تشکل فعال سهام دار صندوق در تاریخ‌های چهارم و دوازدهم شهریور 1398 بازدید کردند.

اعضای هیئت‌مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان از فعالیت‌های 12 تشکل فعال سهام دار صندوق در زمینه تولید بذر، اتحادیه‌های تعاونی روستایی، مرغ مادر و توحید و تولید جوجه و شرکت‌های خدمات توسعه کشاورزی بازدید و از نزدیک با عملکرد، تنگناها و مشکلات آن ها آشنا شدند. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی