انتصاب نماينده صندوق‌ حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اذربایجان غربی

نماینده صندوق‌ حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی با حکم رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی انتصاب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، غلامعلی مرادی، نماینده صندوق‌ حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی منصوب شد.

در حکم وی آمده است:« با عنايت به پيشنهاد رئیس سازمان جهاد كشاورزي استان آذربایجان غربی و با عنايت به توان و تجربيات جنابعالي و با استناد به ماده 110 لايحه اصلاحي قانون تجارت، جنابعالي را به عنوان نماينده اين شركت در هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان آذربایجان غربی منصوب مي نمايم.

مورد تاکید است رعايت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوطه و همچنين انتظار دارد انجام تعاملات مستمر با تشكلها و تعاونيهاي بخش كشاورزي و حفظ ارتباط برای اجرایی نمودن اهداف، سياستها و برنامه هاي شركت مادر تخصصي و مساعدت رئیس سازمان در جهت افزايش توانايي ها و رسيدن صندوق به جايگاه شايسته در توسعه بخش كشاورزي آن استان در سرلوحه برنامه کاری جنابعالی قرار گیرد. توفيق روز افزون براي جنابعالي و اعضاي محترم هيأت مديره صندوق از خداوند متعال مسئلت مي نمايم.»

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی