افزایش بیش ازسه برابری سرمایه صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان

رییس هئیت مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی از افزایش بیش از سه برابری سرمایه این صندوق در شهریور ماه امسال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ عیسی برخورداری پور رئیس هئیت مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی هرمزگان بیان داشت: سرمایه این صندوق از مبلغ10 میلیارد ریال به مبلغ 40 میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی افزود: با افزایش سرمایه در شهریورماه امسال مبلغ 30 میلیارد ریال به سرمایه صندوق افزوده شد که از این مبلغ15  میلیاردریال که باهمکاری و مساعدت سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان به عنوان سهم دولت و مبلغ 15میلیارد ریال توسط بخش خصوصی تامین شده است.

برخورداری پوراظهار داشت: این صندوق در سال 1396 با 17 شرکت تعاونی و تشکل و با سرمایه اولیه10میلیارد ریال فعالیت خود را آغاز کرد وهم اکنون با 35 شرکت تعاونی و تشکل و با سرمایه40 میلیارد ریال به فعالیت خود ادامه می دهد و تا پایان سال 1398 سرمایه صندوق به بالای 55میلیارد ریال افزایش پیدا میکند.

وی تصریح کرد: از ابتدای تشکیل تاکنون مبلغ 10 میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت نیز با شرایط بسیار آسان به تشکل های سهام دار در قالب زنجیره تولید پرداخت شده است که این رقم تا پایان سال 98به مبلغ35 میلیارد ریال خواهد رسید.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی