مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان:

انعقاد تفاهم نامه مشترک بین صندوق با ‌‌سازمان صنعت، معدن و تجارت در قالب قانون افزایش بهره‌وری

رو تیتر مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان:

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان گفت: همکاری این صندوق با سازمان صنعت، معدن و تجارت در قالب ماده 17 قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در قالب تفاهم نامه مشترک عملیاتی و اجرایی شده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ رضا بمانی گلنا آبادی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی گفت: بر اساس تبصره 4 ماده 17 قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389، این صندوق توانست اعتبار 66 میلیارد تومانی مربوط به اسناد خزانه متعلق به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان را به خود اختصاص دهد.

وی افزود: با توجه به تعاملات انجام شده در جلسه کارگروه رفع موانع تولید در استانداری استان کرمان، صندوق با استفاده از ظرفیت‌های قانونی تبصره 4 ماده 17 قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی برای جذب اعتبارات ممکن از این محل، تفاهم نامه مشترکی را با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان برای اجرایی نمودن، منعقد کرد.

بمانی بابیان اینکه از محل مزبور که مبلغ 66 میلیارد تومان بوده، تاکنون مبلغ 16 میلیارد و 540 میلیون تومان به حساب صندوق واریزشده است، گفت: این اعتبار در قالب عاملیت صندوق به طرح‌های معرفی‌شده از سوی سازمان صنعت، معدن تجارت تعلق خواهد گرفت.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان هدف ازانعقاداین قرار داد  عاملیت را ضرورت بهره مندی از تمامی ظرفیت های قانونی پیش بینی شده برای صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی ومعرفی توانمندیها وپتانسیل های این صندوقها عنوان کرد و گفت: برای تقویت عملکرد صندوق های غیردولتی باید از تمام ظرفیت های ممکن در استان بهره برداری کرد.

بمانی تصریح کرد: در تبصره 4 قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز آمده است که وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی مجازند منابع مالی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، اعم از یارانه، اعتبارات کمک‌های بلاعوض، کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با عاملیت صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و مشارکت مالی بهره‌برداران این بخش، به مرحله اجرا درآورند، بنابراین صندوق به‌عنوان عاملیت توانست با سازمان صنعت، معدن، تجارت تفاهم نامه ای را منعقد کند.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی