برگزاری جلسه تجهیز منابع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان با بانك توسعه تعاون

جلسه تجهیز منابع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان در راستای تفاهم‌نامه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و بانك توسعه تعاون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه تجهیز منابع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان در راستای تفاهم‌نامه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و بانك توسعه تعاون، با حضور معاون فنی و کارشناس مسئول بانکداری شرکت‌ها و رئیس بانك توسعه تعاون شعبه جيرفت و هیئت‌مدیره این صندوق در روز شنبه 22 تیرماه 98 در دفتر صندوق برگزار شد.

منصور شفیعی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان در ابتدا گزارشی از عملکرد این و وجود تمرکز حساب‌ها در بانك توسعه تعاون و انجام عملیات صندوق در این بانک ارائه داد.

پس از شنیدن گزارش، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان با بانك توسعه تعاون، تفاهم نامه همكاري امضا کرد و قول مساعت و همكاري لازم در خصوص روند توسعه صندوق داده شد.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی