برگزاری دوره آموزشی اصول حسابداری توسط صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان شیراز

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان شهرستان شیراز گفت: سهام داران این صندوق در دوره آموزشی اصول حسابداری که در تاریخ اردیبهشت و خردادماه 98 در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز برگزار شد، شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ صدیقه عباسی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان شهرستان شیراز گفت: نمایندگان و حسابداران صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی سهام دار صندوق در دوره آموزشی اصول حسابداری که در تاریخ اردیبهشت و خردادماه 98 در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز برگزار شد، شرکت کردند و سپس طریقه نوشتن دفاتر حسابداری به شرکت کنندگان تدریس شد.

وی افزود: در این دوره که به مدت 8 روز (32 ساعت) برگزار شد، اصول اولیه حسابداری و طریقه بستن حساب ها در پایان سال آموزش داده شد.

عباسی یکی از اهداف برگزاری این دوره را آشنا نبودن صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی به اصول حسابداری عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات این صندوق ها تسلط نداشتن بر اصول حسابداری بود که در این دوره آموزشی مد نظر قرار گرفت. 

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی