برگزاری جلسه تجهیز منابع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان با تشکلهای زیربخش دام

جلسه تجهیز منابع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان با حضور و مشارکت تشکل‌های سهامدار و جدید واجد شرایط برای افزایش سرمایه در زیر بخش صنایع برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، جلسه تجهیز منابع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان روز دوشنبه 20 خردادماه 98 با حضور و مشارکت تشکل‌های سهامدار و جدید واجد شرایط برای افزایش سرمایه در زیربخش دام، در دفتر کار صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان برگزار شد.

در این جلسه حمید نصری، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان بیان داشت: با توجه به انتشار آگهی افزایش سرمایه که در تاریخ 21 اردیبهشت‌ماه 98 در روزنامه «گیلان امروز» به چاپ رسیده و پایان آن 21 تیرماه 98 است، همچنین با توجه به تأمین سهم دولت در این مرحله نیاز به حضور و مشارکت تشکل‌های سهامدار و غیر سهامدار واجد شرایط برای افزایش سرمایه می‌باشد.

در ادامه پس از بحث و تبادل نظر و توضیحات ارائه شده از سوی مدیرعامل صندوق و اعلام نظر هر یک از تشکل‌ها مقرر شد مبلغ تایید شده از سوی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به میزان 17700 میلیون ریال از سوی هفت  تشکل حاضر در جلسه تامین شود که با افزایش این مرحله سرمایه فعلی زیربخش دام از 21159 میلیون ریال به 38859 میلیون ریال افزایش می‌یابد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی