بازدید مدیرکل بانوان و خانواده استانداری استان سیستان و بلوچستان از فعالیت سهام داران صندوق زنان زابل

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری استان سیستان و بلوچستان از فعالیت های سهام داران صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان زابل  بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ فاطمه فاضل، مدیرکل بانوان و خانواده استانداری استان سیستان و بلوچستان از فعالیت های صندوق اعتبارات خرد کود شهرستان زهک از سهام داران صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان زابل در روز چهارشنبه 22 خردادماه 1398 بازدید کرد.

فاطمه فاضل، مدیرکل بانوان و خانواده استانداری استان سیستان و بلوچستان ومهندس امیری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زهک و آزاده میر، مدیرعامل صندوق از فعالیت های صندوق اعتبارات خرد کود شهرستان زهک از سهام داران صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان زابل بازدید به عمل آوردند.

در این سفر که با همراهی تیمی از فعالان سمن ها نیز انجام شد، برگزاری کارگاه های اشتغال زایی و آموزشی و گردشگری، ایجاد بازار فروش برای محصولات زنان صنعتگر، برگزاری ورک شاپ های کوتاه مدت برای آموزش اهمیت و تبیین صندوق های خرد روستایی و پیگیری بیمه ی زنان خانه دار پس از بازدید در جلسه هماهنگی مصوب شد.

گفتنی است؛ شهرستان زهک در نقطه پایانی جاده ترانزیت و خط آهن در حال ساخت چابهار به مرز افغانستان قرار دارد و مرز میلک نقطه مهمی در ارتباط ایران و آسیای میانه است.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی