برگزاری جلسه تجهیز منابع صندوق استان گیلان با تشکلهای زیربخش زراعت و باغبانی

جلسه تجهیز منابع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان با حضور و مشارکت تشکل‌های سهامدار و جدید واجد شرایط برای افزایش سرمایه در زیر بخش زراعت و باغبانی برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، جلسه تجهیز منابع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه 12 خردادماه 1398 با حضور و مشارکت تشکل‌های سهامدار و جدید واجد شرایط برای افزایش سرمایه در زیربخش زراعت و باغبانی، در دفتر کار صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان برگزار شد.

در این جلسه حمید نصری، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان بیان داشت: با توجه به انتشار آگهی افزایش سرمایه که در تاریخ 21 اردیبهشت‌ماه 98 در روزنامه «گیلان امروز» به چاپ رسیده و پایان آن 21 تیرماه 98 است، همچنین با توجه به تأمین سهم دولت در این مرحله نیاز به حضور و مشارکت تشکل‌های سهامدار و غیر سهامدار واجد شرایط برای افزایش سرمایه می‌باشد.

در ادامه پس از بحث و تبادل نظر و توضیحات ارائه شده از سوی مدیرعامل صندوق و اعلام نظر هر یک از تشکل‌ها مقرر شد، مبلغ تایید شده از سوی شرکت مادر تخصصی به میزان 31580 میلیون ریال از سوی 13 تشکل حاضر در جلسه تامین گردد که با افزایش این مرحله سرمایه فعلی زیربخش زراعت و باغبانی از 22495 میلیون ریال به 54075 میلیون ریال افزایش می‌یابد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی