جلسه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان با تشکلهای زیربخش صنایع

جلسه تجهیز منابع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان با حضور و مشارکت تشکل‌های سهامدار و جدید واجد شرایط برای افزایش سرمایه در زیر بخش صنایع برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه تجهیز منابع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان با حضور و مشارکت تشکل‌های سهامدار و جدید واجد شرایط برای افزایش سرمایه در زیربخش صنایع، در دفتر کار صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان رأس ساعت 9 صبح روز یکشنبه 5 خردادماه 98 برگزار شد.

در این جلسه حمید نصری، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان بیان داشت: با توجه به انتشار آگهی افزایش سرمایه که در تاریخ 21 اردیبهشت‌ماه 98 در روزنامه «گیلان امروز» به چاپ رسیده و پایان آن 21 تیرماه 98 است، همچنین با توجه به تأمین سهم دولت در این مرحله نیاز به حضور و مشارکت تشکل‌های سهامدار و غیر سهامدار واجد شرایط برای افزایش سرمایه می‌باشد.

در ادامه پس از بحث و تبادل‌نظر و توضیحات ارائه‌شده از سوی مدیرعامل صندوق و اعلام نظر هر یک از تشکل‌ها مقرر شد مبلغ تائید شده از سوی شرکت مادر تخصصی به میزان 22170 میلیون ریال از سوی 14 تشکل حاضر در جلسه تأمین گردد که با افزایش این مرحله سرمایه فعلی زیر بخش صنایع از 9283 میلیون ریال به 31453 میلیون ریال افزایش می‌یابد.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی