با همکاری صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان

آغاز طرح بهره‌برداری اصلاح و احیاء مراتع شهرستان رودان

رو تیتر با همکاری صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان

رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان از نظارت طرح بهره‌برداری احیاء اصلاح و توسعه مراتع با همکاری تعاونی‌های سهام دارد این صندوق خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ عیسی برخورداری پور، رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان گفت: با توجه به بارندگی‌های فصل زمستان سال قبل و بهار امسال و رویش مناسب گیاهان دارویی ازجمله آویشن در سطح مراتع شهرستان رودان طرح بهره‌برداری احیاء اصلاح و توسعه 3800 هکتار در مراتع مغندر، زیارت، خاربجگان، فاریاب، گروم، سیاه مغان و کلاتو با همکاری شرکت‌های تعاونی سهام‌دار این صندوق به مدت سه ماه در شهرستان رودان اجرا می‌شود.

وی افزود: در این طرح بهره‌برداران عضو تعاونی‌ها همزمان با بهره‌برداری، عملیات خاک‌دهی و هلالی آبگیر، بوته کاری و عملیات بذر باشی قبل از فصل بارندگی انجام می‌شود که تمامی عملیات ذکرشده توسط شرکت تعاونی تخصصی فراگیر نگارستان سبز منابع طبیعی شهرستان رودان با حمایت از صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان و مشارکت مرتع‌داران و جوامع محلی صورت گیرد.

برخورداری پور اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود امسال 15 تن آویشن از رویشگاه مراتع شهرستان رودان برداشت شود که می‌تواند مبلغ هشت میلیارد ریال گردش مالی تعاونی‌های عضو و همچنین موجب اشتغال اعضاء تعاونی‌ها شود.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی