برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صندوق بوشهر

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان بوشهر در روز چهارشنبه 11 اردیبهشت 98 در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بر گزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان بوشهر با حضور داریوش اعرابی، مدیر امور مجامع و نمایندگان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، عبدالرسول بهنام راد، رئیس هیات مدیره و اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و سهامداران در روز چهارشنبه 11 اردیبهشت 98 در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بر گزار شد.

در ابتدای جلسه  عبدالرسول بهنام راد، رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان بوشهر گزارشی از عملکرد هیأت مدیره در سال مالی منتهی به30 اذرماه 1397 ارائه کرد که پس از بحث و تبادل نظر و پاسخگوئی به سوالات سهامداران، صورتهای مالی صندوق بوشهر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

سایر تصمیمات مجمع عمومی مانند تصمیم گیری درباره نحوه تقسیم سود سالانه شرکت، انتخاب بازرسان قانونی شرکت، انتخاب حسابرس، تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت و ... به تصویب رسید.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی