تجلیل از مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان استهبان در برگزیده های بخش کشاورزی

به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از مدیرعامل صندوق حمایت ازتوسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی وثوق استهبان به عنوان یکی از برگزیده های بخش کشاورزی در 17بهمن 97 در محل سالن اجتماعات جهاد کشاورزی، تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شرکت مادرتخصصی، از سمیه سادات مرشدی، مدیرعامل صندوق حمایت ازتوسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی وثوق استهبان در جلسه تجلیل 40تن از نمونه های بخش کشاورزی که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در جلسه همگام با کشاورز در 17بهمن 97 در محل سالن اجتماعات جهاد کشاورزی برگزار شد، تجلیل به عمل آمد.

همچنین از دو تن از نمایندگان صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی آمنه شیخی اینالو و فیروزه کریمی به عنوان نماینده و تسهیلگر نمونه، صدیقه عاقل به عنوان کارآفرین نمونه تجلیل شد. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی