حضور سهام داران صندوق زنان دشستان در نمایشگاه عرضه تولیدات زنان روستایی

سهام‌داران صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان شهرستان دشتستان در نمایشگاه عرضه تولیدات زنان روستایی که از تاریخ 23 تا 28 دی‌ماه 97 در مرکز شهرستان برگزار شد، شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان شهرستان دشتستان برای حمایت از فروش محصولات صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی سهام‌دار صندوق، تعداد 20غرفه در نمایشگاه عرضه تولیدات زنان روستایی که از تاریخ 23 تا 28 دی‌ماه 97 در مرکز شهرستان برگزار شد، را در اختیار صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی قرارداد.

در پایان نمایشگاه صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان شهرستان دشتستان به دلیل حضور پررنگ سهام‌داران و صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی، از سوی مدیر نمایشگاه، لوح تقدیری به سهام‌داران، نماینده دولت در صندوق و مدیرعامل صندوق اعطا شد.  

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی