برگزاری مجامع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده و مجامع عمومی فوق‌العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزیشهرستان آبادان با حضور بیش از 70 درصد از سهامداران روز چهارشنبه پنج دی‌ماه 1397 در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آبادان برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومي و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ مجمع عمومي عادی به‌طور فوق‌العاده و مجامع عمومی فوق‌العاده صندوق حمایت از  توسعه بخش كشاورزي شهرستان آبادان با حضور ناجی شهیب زاده، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، هیات مدیره و مدیرعامل و حضور بیش از 70 درصد از اعضای صندوق در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آبادان برگزار شد.

در مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بودجه اصلاحی سال 97-96 و بودجه سال 98-97 مورد تصویب قرار گرفت.

مجمع عمومی فوق‌العادهیک مجوز افزایش سرمایه تا سقف 200 میلیارد ریال ظرف مدت 60 ماه اعطاء شد و محل آدرس صندوق تغییر یافت و بدین ترتیب ماده 3 اساسنامه در این خصوص اصلاح شد. همچنین مجمع عمومی فوق‌العاده دوم با نقل‌وانتقال سهام تعدادی از اعضای صندوق موافقت کرد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی