مجمع عمومی عادی صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی شهرستان شیراز

مجمع عمومی عادی صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی شهرستان شیراز کوثر با حضور تمامی نمایندگان سهامداران روز دوشنبه در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ مجمع عمومی عادی صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی شهرستان شیراز کوثر با حضور نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، هیات مدیره و مدیرعامل و حضور تمامی نمایندگان سهامداران در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز برگزار شد.

سپس جلسه مجمع عمومی عادی با موضوع بررسی و تصویب بودجه برپا و موضوعات بررسي و تصویب اصلاحيه بودجه سال مالي منتهي به 30 آذرماه 97 و بررسي و تصویب بودجه پيشنهادي هيات مديره شركت براي سال مالي 30 آذرماه 97 تصویب شد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی