کاشت و بسته‌بندی زعفران توسط سهامداران صندوق زنان روستایی وثوق شهرستان استهبان

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی وثوق شهرستان استهبان گفت: سهام‌داران این صندوق با تسهیلات پرداختی به توسعه کاشت و بسته‌بندی محصول زعفران پرداختند.

 به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ سمیه سادات مرشدی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی وثوق شهرستان استهبان اظهار داشت: سهام‌داران این صندوق با بهره مندی از تسهیلات به میزان 1600میلیون ریال از سوی مدیریت توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و 130میلیون ریال از منابع داخلی این صندوق به توسعه کاشت زعفران تا پنج هکتار و پاک کردن و بسته‌بندی زعفران بیش از2000 مثقال پرداختند.

وی افزود: با اعطای تسهیلات یاد ‌شده، باعث ایجاد انگیزه بیشتر در سهامداران برای توسعه کاشت و بسته‌بندی زعفران و همچنین موجب اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بیشتر از 150 تن از سهام‌داران شد.از سوی دیگر فروش محصول زعفران در سطح شهرستان، استان و ملی با توجه به کیفیت مناسب آن به صورت مطلوب تر نسبت به قبل انجام می گیرد.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی