اجرای موفق و تاثیر گذار طرح حمایت از تولید گل رز هلندی توسط صندوق شهرستان شوش

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شوش با اشاره به تولید گل رز هلندی برای نخستین بار در این شهرستان گفت: از سوی این صندوق مبلغ یک میلیارد ریال برای اجرای کامل زنجیره تولید گل رز هلندی تخصیص یافت.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛  فیروز شهابی فر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شوش با اشاره به اینکه تولید گل رز هلندی برای نخستین بار در استان خوزستان در این شهرستان صورت گرفته است؛ گفت: مبلغ تخصیصی صندوق در ایجاد این زنجیره یک میلیارد ریال می‌باشد که با توجه به افزایش دو برابری قیمت نهاده ها در ماههای بعد اجرای طرح، این اقدام به موقع، باعث تقلیل 50 درصدی هزینه های تمام شده تولید گل رز هلندی شد.

وی افزود: برای اجرای این طرح، نهاده های کشت مورد نیاز سه گلخانه در مساحتی بالغ بر 14000 متر مربع تامین شد و با خرید 32 تن کود، در اسفند ماه سال گذشته، تولید گل رز هلندی را آغاز کرد.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شوش اظهار داشت: کشت قلمه در اوایل اردیبهشت و برداشت مفید گل، پس از سپری شدن فصل گرما و در مهرماه آغاز شد.

وی با اشاره به نقش صندوق گفت: هماهنگی و انسجام گلخانه داران شهرستان، تشویق گلخانه داران برای تولید گروهی برای یکپارچه سازی اقدامات تولید از قبیل خرید قلمه، خرید کود و ... به صورت عمده، تلاش برای ایجاد تشکل حقوقی گلخانه داراناز فعالیت های این صندوق بوده است.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی