میزان درآمد صندوق استان کرمان در 6 ماهه اول امسال بیش از 25 درصد افزایش داشته است

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان در جلسه مجمع عمومی عادی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان گفت: میزان درآمد صندوق در 6 ماهه اول سال نسبت به کل سال 97-96 بیش از 25 درصد افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ رضا بمانی گلنا آبادی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان در جلسه مجمع عمومی عادی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان که با حضور محمدرضا پورخاتون، رئیس هیئت مدیره صندوق و نماینده شرکت مادر تخصصی و بیش از 65 درصد صاحبان سهام در تاریخ چهارشنبه 7 آذرماه 1397 در ساعت 10 صبح در محل صندوق تشکیل شد، گزارشی از وضعیت عملکرد؛ بودجه شامل درآمدها هزینه ها و سود سال 97-96 نکاتی را بیان کرد و افزود: درآمد صندوق در 6 ماهه اول سال مبلغ 46 میلیارد و 226 میلیون ریال محقق شده است در صورتیکه که کل درآمد مصوب سال مبلغ 36 میلیارد و 967 میلیون ریال بوده است.

وی ضمن ارائه برنامه های آتی صندوق بودجه پیشنهادی سال آینده را برای حاضران در مجمع تشریح کرد.

در ادامه هیات رئیسه مجمع و اعضای هیات مدیره به واسطه عملکرد مثبت صندوق به ویژه در بحث  درآمد ها و سود؛ از مدیرعامل و کارکنان صندوق تشکر و قدردانی به عمل آورده و خواستار  ادامه  این روند در سالهای آتی شدند.

در پایان مجمع  پس از بحث و بررسی لازم با اصلاحیه بودجه97-96 و بودجه پیشنهادی 98-97 نیز مصوب شد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی