برگزاری مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان

مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده‌ی صندوق حمایت از توسعۀ بخش کشاورزی استان سمنان با حضور بیش از 85 درصد سهامداران ساعت 9 صبح  روز چهاشنبه 25 مهر 1397 در محل سالن آمفی تئاتر شهید ترحمی سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده‌ی صندوق حمایت از توسعۀ بخش کشاورزی استان سمنان با حضور بیش از 85 درصد سهامداران ساعت 9 صبح  روز چهاشنبه 25 مهر 1397 با حضور سیدابوالحسن صباغی به‌عنوان نماینده شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در محل سالن آمفی تئاتر شهید ترحمی سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل شد.

در مجمع عمومی عادی در ابتدا گزارش عملکرد صندوق توسط فرهاد اکبری، عضو هیئت مدیره به مجمع ارائه شد و در ادامه محمد اکبری مدیرعامل صندوق حمایت از توسعۀ بخش کشاورزی استان سمنان ضمن ارائه برنامه‌های آتی صندوق، اصلاحیه بودجه سال جاری و بودجه پیشنهادی سال آینده را برای مجمع تشریح کرد و پس از آن اصلاحیه بودجه سال مالی منتهی به 30 آذرماه سال 1397 و بودجه پیشنهادی برای سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1398 مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

در مجمع عمومی فوق‌العاده نیز ضمن ارائۀ گزارش هیئت‌مدیره و بازرسان قانونی درخصوص لزوم افزایش سرمایه از مبلغ فعلی 172 میلیارد ریال به 400 میلیارد ریال و تمدید مدت آن تا مدت پنج ‌سال، به عنوان موضوع و دستور کار مجمع بررسی و تصویب شد.

 

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی