افتتاحیه گلخانه گل های آپارتمانی توسط صندوق زنان روستایی استهبان

صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی وثوق شهرستان استهبان همزمان با روز زن روستایی 15اکتبر سال 2018 و 23 مهر1397، گلخانه گل های آپارتمانی خود را افتتاح کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی، صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی وثوق شهرستان استهبان همزمان با روز زن روستایی 15اکتبر سال 2018 و 23 مهر1397 با ارائه تسهیلات به سهام داران، گلخانه گل های آپارتمانی خود را افتتاح کرد.

سه تن از سهامداران صندوق های اعتباری خرد زنان با دریافت تسهیلات از صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی وثوق شهرستان استهبان به مبلغ 300میلیون ریال، اقدام به تاسیس گلخانه گل های آپارتمانی در سطح 250مترمربع کردند که این طرح دارای 50 گونه گل های آپارتمانی است که تعدادی از این گلها توسط خود سهامداران پرورش و تکثیر شده بود و گونه هایی است که در شهرستان قبلا وجود نداشته و از خارج استان آورده شده است.

در افتتاح این طرح که 10 تن اشتغال مستقیم زنان استهبان را اجرای آن به دنبال داشته است، مهدی شرفی، فرماندار شهرستان استهبان به همراه سایر مسئولان و مقامات محلی، همچنین عباس سحرخیز، مدیر حراست کل سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، اعضای هیات مدیره و سهام داران صندوق زنان این شهرستان حضور داشتند.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی