برگزاری دوره آموزشی پرورش گیاهان دارویی توسط صندوق زنان استهبان

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی وثوق شهرستان استهبان گفت: دوره آموزشی پرورش گیاهان دارویی برای تعدادی از نمایندگان و اعضای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی سهام دار این صندوق آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ سمیه مرشدی؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی وثوق شهرستان استهبان گفت: دوره آموزشی پرورش گیاهان دارویی برای تعدادی از نمایندگان و اعضای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی سهام دار این صندوق از روز یکشنبه 15مهر 97 به مدت دو ماه به صورت نظری و عملی شروع شد.

وی افزود: این دوره آموزشی باهمکاری صندوق حمایت ازتوسعه فعالیتهای کشاورزی وثوق شهرستان استهبان و میمنت خسروزاده کارشناس مرکز خدمات حومه شهرستان استهبان برگزار شد که با استقبال نمایندگان واعضای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی مواجه شد.

مرشدی تصریح کرد: باتوجه با بالارفتن مبلغ تسهیلات و گردش مالی بیشتر صندوقها نمایندگان صندوقهای اعتبارت خردزنان روستایی تقاضای دوره آموزشی برای هدفمند کردن و اداره بهتر تسهیلات در جهت نیازهای روز جامعه داشتندکه با صحبت ها و بررسی های صندوق حمایت با مرکز خدمات کشاورزی حومه شهرستان استهبان برنامه ریزی های بیشتر و دقیق تر برای آموزش زنان روستایی انجام شد.

امیدواریم با همکاری بیشتر شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و دفتر امور زنان پاسخگوی نیاز آموزشی مورد نیاز صندوق های اعتباری خرد در راستای توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی باشیم. ضمنا مدرس این دوره از اداره فنی و حرفه ای شهرستان می باشد که پس از پایان آموزش مدرک فنی و حرفه ای به اعضا داده می شود.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی