طراحی زنجیره حمایت از تولید، نگهداری و صادرات انگور توسط صندوق شهرستان بجنورد

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بجنورد بیان داشت: در سال جاری این صندوق با پیگیری های متعدد و شناسایی سهام داران و عاملان زیربخش باغبانی، برآورد میزان تولید و هزینه های اجرای طرح حمایت از زنجیره تولید، نگهداری و صادرات انگور، آمادگی خود را به منظور حمایت از بهره برداران این حوزه از طریق اعطای تسهیلات ارزان قیمت اعلام کرده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ پیام ثروتی، مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بجنورد افزود: با توجه به قابلیت های استان خراسان شمالی به عنوان پنجمین استان از حیث سطح زیرکشت و رتبه ششم از حیث تولید انگور و شهرستان بجنورد به عنوان قطب تولید انگور رازقی (کلاهداری) با سطح زیرکشت 3800 هکتار، صندوق شهرستان بجنورد را بر آن داشته است تا حمایت از بهره برداران باغبانی را یکی از دغدغه های مهم خود بر شمارد.

وی اظهار داشت: در این راستا صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بجنورد در سال 94 کار خود را با طراحی و اجرای مدل حمایت از صادرات انگور آغاز کرد. در سال 95 با طراحی و اجرایی مدل حمایت از مبارزه با آفات و بیماری های انگور  حمایت خود از این حوزه را تثبیت نمود.

 

 

مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بجنورد افزود: در سال جاری نیز با توجه به انتخاب صندوق بجنورد به عنوان پایلوت تولید محصول پاک و سالم و مشکلات عدیده بازار رسانی محصول انگور، مدیران صندوق را بر آن داشت تا اقدام به طراحی مدل حمایت از زنجیره تولید، نگهداری و صادرات انگور را پس از برگزاری جلسات متعدد با معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی، مدیریت کشاورزی شهرستان بجنورد و عاملین خرید و صادرات انگور  را در دستور کار خود قرار دهد.

 

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی