صورت‌جلسه دومین جلسه رابطان صندوق‌های شهرستانی استان خوزستان

دومین جلسه رابطان صندوق‌های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان در روز سه‌شنبه دوم مردادماه 1397 ساعت 8 صبح در سالن جلسات صندوق استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ دومین جلسه رابطان صندوق‌های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان با موضوعات ثبت مجامع، طرح بازنگری،افزایش سرمایه و وب‌سایت صندوق‌ها و ... در روز سه‌شنبه دوم مردادماه 1397 ساعت 8 صبح در سالن جلسات صندوق استان خوزستان برگزار شد.

همچنین در این جلسه تفاهم شد پیگیری های لازم در راستای راه‌اندازی وب‌سایت صندوق های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی به منظور استفاده از ظرفیت استفاده از فضای مجازی در معرفی فعالیت های صندوق ها به عمل آید. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی