همکاری فرمانده سپاه ناحیه استهبان از صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی استهبان

فرمانده سپاه ناحیه استهبان در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی وثوق استهبان همکاری خود را با این صندوق اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ غلامعلی احمدی جابری، فرمانده سپاه ناحیه استهبان در دیدار با سمیه سادات مرشدی؛ مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی وثوق استهبان، احمد رنجبر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان دردیداری که با موضوع حمایت از صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی وثوق استهبان در تاریخ  26تیرماه 97  در دفتر وی برگزار شد، گفت: همکاری خود را برای توسعه فعالیت‌های زنان روستایی اعلام می‌کنم و برای هماهنگی بیشتر جلساتی با مسئولان ذی‌ربط در سپاه پاسداران با حضور صندوق حمایت برگزار خواهیم کرد.

وی هدف از برگزاری این جلسه را رشد و توسعه صندوق شهرستانی و هماهنگی بیشتر بین صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی وثوق استهبان و سپاه پاسداران برای فعالیت‌های زنان روستایی اعلام کرد.

در این جلسه احمد رنجبر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان درزمینه امور زنان و صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی گزارشی ارائه داد.

در ادامه سمیه سادات مرشدی؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی وثوق شهرستان استهبان توضیحاتی درباره فلسفه تشکیل صندوق‌های حمایت را بیان کرده و از سپاه پاسداران برای فروش و بازاریابی محصولات، توسعه کشت گیاهان دارویی، استفاده از تسهیلات و امکانات سپاه برای توسعه فعالیت‌ها تقاضای همکاری و هماهنگی بیشتر را کرد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی