مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان رضوی:

خرید حدود پنج هزار تن نهاده دامی در ابتدای شروع اجرای زنجیره خرید نهاده ها در سال 97

رو تیتر مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان رضوی:

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان رضوی در جلسه مشترک هیئت مدیره این صندوق و مدیران عامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي عشايري و صندوق حمايت از توسعه بخش دامپروري و توليدات دامي از توافق برای خرید پنج هزار تن نهاده های دامی این استان خبر داد.  

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛نادر مهدیزاده لطف آبادي، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان رضوی در جلسه مشترکی که به منظور تبادل نظر و هماهنگی درخصوص خرید جوی داخلی و واردات جو در دفتر صندوق استان خراسان رضوی برگزار شد، گفت: امسال برای شروع خرید جو، حدود پنج هزار تن نهاده دامی در تعامل و هماهنگی با صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان همدان و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری و طیور با محوریت اتحادیه عشایری این استان خریداری می شود.

وی افزود: براساس تمهیدات اندیشیده شده درباره خرید جوی داخلی و واردات جو از کشورهای همجوار در آینده نزدیک در دستور کار صندوق قرار خواهد گرفت.

مهدی زاده با اشاره به اینکه ورود صندوق ها به بحث خرید جوی داخلی باعث افزایش قیمت خواهد شد، اظهار داشت: با توجه به نیاز زیربخش عشایری به جوی داخلی زمینه مذاکره و عقد قرارداد فیمابین واردکنندگان مورد وثوق و قابل اعتماد استان خراسان رضوی با صندوق حمايت از توسعه بخش دامپروري و توليدات دامي در زمینه واردات جو از کشورهای همجوار این استان فراهم می شود.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان رضوی گفت: این صندوق برای تامین نهاده های دامی مورد نیاز استان در سنوات گذشته حدود 22 هزار تن با کمک صندوق های تخصصی و ملی تامین و توزیع کرد.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی