برگزاری مجمع عمومی عادی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزیشهرستان آبادان با حضور اکثریت سهامداران روز یکشنبه 13خردادماه 1397 در محل مدیریت جهادکشاورزی شهرستان آبادان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي و اموربین الملل شرکت مادرتخصصی؛ مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان آبادان با حضور داریوش اعرابی، مدیر امور نمایندگان و مجامع به عنوان رئیس جلسه و نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، هیات مدیره صندوق شهرستان، مدیرعامل، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و تعدادی از سهامداران صندوق در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آبادان برگزار شد.

سپس جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با موضوعات انتخاب اعضای هیئت مدیره، تصویب صورتهای مالی و ترازنامه و انتخاب بازس و حسابرسبرپا شدو در این مجمع با نقل و انتقال سهام تعدادی از سهامداران صندوق موافقت شد.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی