راه اندازی فروشگاه عرضه فرآورده های لبنی توسط سهامداران صندوق زنان مرودشت

مدیرعامل صندوق حمایت ازتوسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت گفت: سهامداران این صندوق باهدف ساماندهی فروش و عرضه مناسب محصولات و فرآورده های لبنی، اقدام به راه اندازی فروشگاهی برای عرضه تولیدات خود در شهر سیدان کردند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛مرضیه مکرمی، مدیرعامل صندوق حمایت ازتوسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت افزود: از آنجا که اعضای صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی بزمیان در زمینه تولید محصولات لبنی فعالیت دارند، باهدف ساماندهی فروش و عرضه مناسب محصولات و فرآورده های لبنی، اقدام به راه اندازی فروشگاهی برای عرضه تولیدات خود کردند تا این فروشگاه نمونه ای از زنجیره تولید و عرضه محصولات دامی باشد.

وی منابع مالی موردنیاز این فعالیت را ازطریق تسهیلات به صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی بزمیان و آورده اعضای این صندوق بیان کرد و اظهار داشت: با توجه به ظرفیتی که در شهرستان مرودشت وجود دارد، این صندوق می تواند علاوه برتولیدات اعضای صندوق خود، فرآورده های لبنی سایر اعضای صندوقهای خرد شهرستان را نیز به مصرف کنندگان عرضه نماید.

مکرمی تصریح کرد: تاکنون شیرتولیدی به صورت خام جمع آوری شده و به کارخانه های فرآوری محصولات  لبنی فروخته می‌شد با ایجاد این روش و تقویت زنجیره تولید، فروش وارزش، درآمد بیشتری درمقایسه با گذشته عاید تولیدکنندگان این بخش می شود. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی