معرفی و عرضه تولیدات روستایی سهامداران صندوق زنان مرودشت درنمایشگاهی به مناسبت پاسداشت مرودشت

سهامداران صندوق حمایت ازتوسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی مرودشت در نمایشگاهی که به مناسبت روز مرودشت و هفته پاسداشت این شهرستان از اردیبهشت ماه 28 تا 4خردادماه در مکان بوستان ملت برگزار شد، حضور یافتند و اقدام به معرفی و عرضه تولیدات روستایی کردند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ هفته پاسداشت شهرستان مرودشت از سال 1393 روز چهارم خردادماه به عنوان رو بزرگداشت مرودشت نامیده شده است و سهامداران این صندوق طی حضور در نمایشگاه علاوه برمعرفی صندوق و فعالیتهای خود اقدام به عرضه محصولات سالم به شهروندان می کنند.

هدف از حضور در این برنامه ها ارتقاء سطح اجتماعی و فرهنگی زنان عضو صندوق و معرفی توانمندی های سهام داران صندوقهاست. در حاشیه این نمایشگاه نیز استاندار به همراه فرماندار شهرستان نیز بازدیدی از نمایشگاه داشتند.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی