ایجاد گلخانه خانگی تولید نشاء توسط سهامداران صندوق حمایت ازتوسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی مرودشت

مدیرعامل صندوق حمایت ازتوسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت گفت: اعضای صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی بزمیان یکی از سهامداران این صندوق اقدام به ایجاد 10گلخانه خانگی کشت نشاء کردند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ مرضیه مکرمی؛مدیرعامل صندوق حمایت ازتوسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت افزود: تمام مراحل تولید نشاء از طریق زنان روستایی عضو این صندوق با مشاوره و همکاری کارشناسان جهادکشاورزی انجام می شود.

وی تصریح کرد: نشاء تولیدشده دراین گلخانه ها برای نیاز مصرفی کشاورزان منطقه و شهرستان مرودشت است.

مکرمی هدف از اجرای این طرحها را ترویج کشت محصولات گلخانه ای باهدف استفاده بهینه از آب های زیر زمینی و استفاده از روشهای نوین آبیاری بیان کرد و اظهار داشت: منابع مالی موردنیاز این فعالیت ازطریق تسهیلات صندوق حمایت ازتوسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت و آورده اعضای صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی تامین شده است.

مدیرعامل صندوق حمایت ازتوسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت گفت: با توجه به ظرفیتی که در این صندوق وجود دارد این صندوق می تواند علاوه بر تولید نشاءمورد نیاز کشاورزان منطقه نشاء مورد نیاز سایر کشاورزان شهرستان را نیز تولید نماید .

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی