آغاز صادرات محصولات صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی استهبان

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی وثوق استهبان گفت: صادرات انجیر از محصولات سهام داران  این صندوق به کشور امارات از آذر1396 آغاز شد.

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، سمیه سادات مرشدی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی وثوق استهبان افزود: صادرات انجیر از محصولات سهام داران این صندوق از آذر1396 با همت دفتر امور زنان و لاله بشیرزاده، نماینده شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان شهرستان بندرعباس آغاز شده است.

وی اظهار داشت: در گفتگو با لاله بشیرزاده مسائل مورد توجه در بحث صادرات مانند بسته بندی مدرن، توجه به سلیقه و نیاز مردم در سایر کشورها، مجوز بهداشت، برند، تاریخ تولید و انقضاء، زبان مورد استفاده در آرم و ... که مهمترین عوامل قیمت محصولات، کیفیت و بسته بندی است، بحث و بررسی شد.

مرشدی گفت: برای حضور دائم زنان در بحث صادرات و بازار رقابت توجه به قیمت تمام شده محصولات بسیار حائز اهمیت است که باید سهام داران صندوق ها مورد توجه قرار دهند و به تولید محصولاتی همت گمارند که مواد اولیه آن در دسترسشان باشد.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی وثوق استهبان تصریح کرد: امید است با توجه به برنامه ریزی های انجام شده توسط مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و همت زنان فعال در اقتصاد خانواده روند صادرات محصولات و شکوفایی هرچه بیشتر صندوقهای زنان فراهم آید.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی