مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهبهان:

ارسال حدود هفت میلیون شاخه گل بهبهان در قالب زنجیره به بازار تهران

رو تیتر مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهبهان:

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهبهان اظهار داشت: این صندوق در سال 96 حدود هفت میلیون شاخه گل را در قالب زنجیره به بازار تهران ارسال کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛بابک دیده بان، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهبهان درباره اجرای زنجیره گل نرگس در سال 96 گفت: شهرستان بهبهان باوجود شرایط اقلیمی مناسب و سوابق تاریخی رویشگاه‌های اصلی‌ترین قطب تولید گل نرگس در ایران است.

وی افزود: زنجیره گل نرگس 3 سال متوالی در شهرستان بهبهان با تلاش صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهبهان با هماهنگی با صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان در حال اجراست.

دیده بان ازجمله دلایل ورود صندوق به این زنجیره راتأمین امنیت برای حلقه‌های مختلف تولید گل در زنجیره تولید، مشکلات تولیدکنندگان در تأمین پیاز گل، قیمت پایین گل در زمان فروش و عدم برگ به‌موقع سرمایه کشاورز تا چند ماه،عدم برگشت به‌موقع سرمایه کشاورز تا چند ماه برشمرد.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهبهان ازجمله اثرات اجرای این طرح توسط صندوق ارائه خدمات در قالب زنجیره تولید و ایجاد انگیزه برای کشت، افزایش گل تولیدی تا 8 میلیون شاخه گل با افزایش 42 هکتار سطح زیر کشت،اشتغال‌زایی42 نفر مستقیم و 210 نفر غیرمستقیم برای سطوح اضافه‌شده، برگزاری کلاس آموزش کشت و مراحل تولید با حضور کارشناس در مزرعه و فراهم کردن بستر لازم به‌منظور فروش گل به تهران و برگشت برای تولیدکننده حداکثر پس از یک هفته بیان کرد.

دیده بان ازجمله آثار بسیار مثبت این طرح تأمین پیاز باکیفیت توسط تعاونی (30 تن پیاز) بیان کرد و افزود: با تأمین نقدینگی صندوق به مبلغ یک میلیارد ریال و نظارت بر اجرای کار بود که پس از تائید مجوز حفظ نباتات پیازها آماده توزیع می‌شوند.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی