سومین جلسه اتاق فکر در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان

سومین جلسه اتاق فکر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان در ساعت 10 صبح روز 27 اذرماه 1396 در محل پژوهشکده پسته کشور تشکیل شد .

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ سومین جلسه اتاق فکر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان محمد عبداللهی، محقق و عضو اصلی اتاق فکر صندوق استان کرمان،‌ رضا صداقت، محقق و عضو اصلی اتاق فکر صندوق استان کرمان،‌ سعید علیپور مقدم، محقق و عضو اصلی اتاق فکر صندوق استان کرمان و رضا بمانی، مدیرعامل صندوق استان کرمان در ساعت 10 صبح روز 27 اذرماه 1396 در محل پژوهشکده پسته کشور تشکیل شد.

در ابتدا گزارشی از وضعیت صندوق کرمان و همچنین فعالیت ها و اهداف آن توسط مدیرعامل ارائه شد. در ادامه پس از بحث و بررسی مصوب شد که در بحث افزایش سرمایه صندوق عضویت تشکل های جدید در اولویت قرار گیرد؛ همچنین کاهش پلکانی ضریب تسهیلات قرض الحسنه صندوق و ما به التفاوت این ضریب به فعالیت های اثرگذار تخصیص یابد و آسیب شناسی صندوق ها و شناسایی پتانسیل ها و ظرفیت ها و ارائه چشم انداز استراتژی صندوق ها در بلند مدت با محوریت بخش تحقیقات اقتصادی اجتماعی سازمان تحقیقات کشور تهیه و تنظیم شود. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی