حضور صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان در نهمین نمایشگاه تکنولوژیهای نوین کشاورزی

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان در نهمین نمایشگاه تکنولوژیهای نوین کشاورزی و ماشین آلات و صنایع وابسته شرکت کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان در نهمین نمایشگاه تکنولوژیهای نوین کشاورزی و ماشین آلات و صنایع وابسته که از تاریخ بیست و یکم تا بیست وچهارم آذرماه 1396 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی کرمان برپا بود،شرکت کرد.

با توجه به اینکه در این نمایشگاه در زمینه کشاورزی و صنایع وابسته بخش های دولتی و خصوصی از سراسر کشور حضور داشته اند؛ صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان نیز در این نمایشگاه شرکت کرده و در غرفه خود گزارشی از عملکرد و فعالیت های انجام شده را به نمایش گذاشت.

در این نمایشگاه تعدادی از شرکتها و تعاونی های بخش خصوصی با توجه به شرایط و عملکرد صندوق خواستار عضویت و خرید سهام صندوق بودند.

در این نمایشگاه چهار روزه؛ اعضا هیات مدیره صندوق و معاونین سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان از غرفه صندوق بازدید به عمل آوردند.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی