جلسه مدیرعامل صندوق استان گیلان با تشکل‌ها و تعاونی‌های بخش کشاورزی شهرستان رضوانشهر

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان و مسئول امور شهرستان‌های جهاد کشاورزی این استان با مدیر جهاد کشاورزی، معاونان، روسای ادارات و مدیران عامل تشکل‌های شهرستان رضوانشهر در روز چهارشنبه بیست و چهارم آبان ماه سال 1396دیدار و گفتگو کردند.

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ حمید نصری؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان و مسعود الماسی، مسئول امور شهرستان‌های جهاد کشاورزی استان گیلان با مدیر جهاد کشاورزی، معاونان، روسای ادارات و مدیران عامل تشکل‌های شهرستان رضوانشهر به منظور جذب سرمایه بخش خصوصی در افزایش سرمایه آتی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان در روز چهارشنبه بیست و چهارم آبان ماه سال 1396 دیدار و گفتگو کردند.

در این جلسه، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان ضمن ارائه گزارش کاملی از وضعیت شهرستان رضوانشهر در صندوق، بیان کرد: صندوق‌های غیردولتی با هدف تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، پشتوانه قانونی مناسبی برای حمایت از تشکل‌های بخش کشاورزی می باشند.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی