انتصاب نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هيات مديره صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی دامغان

نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هيات مديره صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دامغان با حکم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی انتصاب شد.

به گزارش روابط عمومی‌و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، سید محسن طباطبائیان به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی در هيات مديره صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دامغان منصوب شد.

در حکم وی آمده است:  با عنايت به پيشنهاد رئیس سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان طي نامه و با استناد به ماده 110 لايحه اصلاحي قانون تجارت، جنابعالي را بعنوان نماينده اين شركت در هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان دامغان منصوب مي نمايم.

مورد تاكيد است، با رعايت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوطه و همچنين تقويت تعاملات با تشكل ها، تعاونيها و بهره برداران حقیقی بخش كشاورزي، اهداف، سياستها و برنامه هاي شركت مادر تخصصي و حفظ ارتباط مستمر با اين شركت و مساعدت رئیس سازمان جهاد كشاورزي استان مربوطه، در جهت افزايش توانايي ها و رسيدن صندوق به جايگاه شايسته در توسعه بخش كشاورزي آن شهرستان اقدامات لازم بعمل آوريد.

توفيق روزافزون براي جنابعالي و اعضاي هیئت‌مدیره صندوق از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی