برگزاری مجمع عمومي فوق العاده و عادی به طور فوق العاده صندوق استان کهگیلویه و بویراحمد

مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد در روز شنبه 11 آذرماه 96 با حضور 65 درصد سهامداران در محل تشکیل جلسات صندوق براساس دستور کار مجامع تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ در مجمع عمومی فوق العاده با توجه به مطالب طرح شده ماده 17 اساسنامه به شرح اینکه سال مالی صندوق از اول دی ماه هر سال شروع و در پایان آذرماه بعد خاتمه می یابد، به استثناء سال اول که اعمال این تغییرات از اول مهرماه سال جاری شروع و در پایان آذرماه سال جاری خاتمه می یابد، مصوب شد.

در مجمع عمومی به طور فوق العاده اتحادیه گلخانه داران استان به عنوان بازرس اصلی و شرکت تعاونی دشت ناز گلشن به عنوان بازرس علی البدل برای مدت سه ماه منتهی به پایان آذر ماه جاری انتخاب شدند، همچنین مجمع عمومی از میان مؤسسات معرفی شده از طرف هیات مدیره، مؤسسه حسابرسی کارای فارس را برای امر حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی دیگر برای بررسی صورتهای مالی شرکت منتهی به 30 آذرماه امسال انتخاب کرد.

مجامع عمومی به مدیرعامل نمایندگی اعطاء کرد که نسبت به ثبت قانونی صورتجلسات و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی