بازدید معاون مدیریت توسعه عملیات و بهبود بهره‌وری شرکت مادر تخصصی از صندوق استان کرمان

معاون مدیریت توسعه عملیات و بهبود بهره‌وری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از فعالیت‌های انجام‌شده در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ قربان میربک، معاون مدیریت توسعه عملیات و بهبود بهره‌وری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در تاریخ 23 آبان ماه 1396 از صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان بازدید کرد و به بیان وضعیت کنونی درزمینه سهامداری پرداخت.

رضا بمانی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان نیز در این بازدید به بیان شرح وضعیت کنونی سهامداران عضو و برنامه‌ها و راه کاره‌های تعامل و عضویت آن‌ها در آینده پرداخت.

وی افزود: همچنین اتحادیه تعاونی تولید استان کرمان دومین سهامدار صندوق ازنظر میزان سرمایه است که خود دارای 8 اتحادیه شهرستانی است که در طول سال و در راستای اجرای پروژه‌ها صندوق یار و مددکار اتحادیه بوده و نقش بسزایی در تأمین سرمایه در گردش داشته است .

سپس جلسه‌ای در اتحادیه شرکت‌های تعاونی عشایری استان برگزار شد و وضعیت اتحادیه عشایری استان و اتحادیه‌های شهرستانی در صندوق موردبحث و بررسی قرار گرفت و اشاره‌ای هم به مشکلات حوزه عشایری شد.

بعدازاین جلسه بازدیدی از شرکت تارا صنعت واقع در شهرک صنعتی سعدی که از سهامداران  صندوق است، به عمل آمد و در این بازدید محمد کارگر؛ مدیرعامل شرکت تارا گزارشی از وضعیت شرکت و مراحل تهیه کود سولفات آمونیوم در این شرکت که موردنیاز کشاورزان استان است،  ارائه کرد.

وی افزود: این شرکت روزانه حدود 12 تن کود سولفات آمونیوم تهیه و بسته‌بندی می‌کند و بخشی از سرمایه در گردش موردنیاز شرکت تارا صنعت توسط صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان تأمین می‌شود که از این بابت قدردانی به عمل می‌آید.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی