تشکیل جلسه اتاق فکر صندوق اصفهان با موضوع انتخاب اعضای علمی نشریه صندوق

جلسه  اتاق فکر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان با حضور مدیرعامل صندوق و تعدادی از مسئولان، متخصصان و کارشناسان در ساعت 7:30 صبح روز سه شنبه 23 آبان در دفتر صندوق  تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛سید شهاب الدین افضل، مدیرعامل اتحادیه مرغ تخمگذار استان دستور جلسه را انتخاب دبیر علمی نشریه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان، انتخاب دبیر اجرایی نشریه، پیشنهاد و انتخاب هیات تحریریه و بررسی وضعیت گرانی قیمت نهاده ها و اقدامات موثر از سوی صندوق استان اصفهان عنوان کرد.

در ادامه مدعوین هرکدام نقطه نظرات خود را مطرح و پس از بحث وبررسی مفصل مقرر گردید: قیصری و نیلی به عنوان دبیر علمی افضل و حیدری به عنوان دبیر اجرایی انتخاب شدند و همچنین مقرر شد از اعضاء متخصص تشکل های عضو صندوق نیز برای همکاری در تهیه نشریه استفاده و برای هیات تحریریه نیز یک نیروی خبره در نظر گرفته شود.

پس از آن هر کدام از حاضرین نظرات خود را در مورد سایر دستورات جلسه مطرح و ادامه بحث وضعیت گرانی نهاده ها به جلسه آینده موکول شد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی