برگزاری مجمع عمومي صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری

مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری با حضور اکثریت سهامداران روز سه شنبه 4 مهر ماه 1396 در  محل سالن سگال سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛در این مجمع دکتر ولدان رئیس هیات مدیره صندوق در سخنان خود با تشریح مقدمات و فعالیت هایی که در سال 95 برای ایجاد صندوق انجام گرفت، گزارشی از عملکرد هیات مدیره را ارائه کرد و اظهار داشت: هیات مدیره صندوق با درج فراخوان به 31 شرکت دانش بنیان از آنان برای عضویت در صندوق دعوت به‌ عمل آورد و این اعضا هر یک با واریز حق عضویت خود و با کمک سازمان تحقیقات، سرمایه اولیه ای را فراهم کردند که به ترتیب سهم 51 درصد برای شرکت ها و 49 درصد برای سازمان منظور گردید. در مجموع با واریز مبلغ 274 میلیون تومان توسط شرکت های دانش بنیان و 263 میلیون و سیصد هزار تومان از طریق سازمان تحقیقات،  صندوق مجموعا با سرمایه 537 میلیون تومان شروع به کار کرد.

وی افزود: هیات مدیره صندوق امیدوار است از طریق فراخوان جدید و عضویت تعداد بیشتری از شرکت های کشاورزی و دانش بنیان و همچنین مساعدت سایر دستگاه ها از جمله سازمان تحقیقات کشاورزی، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفائی بتواند سرمایه صندوق را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش دهد و از این نظر سرمایه صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی را به سایر صندوق های مشابه در سطح کشور  نزدیک سازد.

دکتر ولدان اضافه کرد: چنانچه صندوق بتواند سرمایه خود را افزایش دهد طبیعتا با تغییر آئین نامه اعطای تسهیلات خواهد توانست سقف اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان را بالا ببرد.

وی با تشریح برنامه های آینده برای صندوق، به راه اندازی سامانه الکترونیکی شرکت های دانش بنیان توسط سازمان تحقیقات اشاره کرد که می تواند رسالت  اطلاع رسانی و افزایش فعالیت های اعضا را به دنبال داشته باشد.

در ادامه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با انتخاب رئیس، ناظران و منشی جلسه با دستور بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه سال مالی 95-96 و بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال 96-97 وارد دستور شد و پس از بحث و بررسی اصلاحیه بودجه و بودجه پیشنهادی به تصویب مجمع رسید.

پس از پایان مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تمام تشریفات قانونی با دستور  پیشنهاد تفویض اختیار افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی به هیات مدیره برای تغییر سرمایه از پانصد میلیون تومان به سی میلیارد تومان طی 3 سال آینده مطرح شد که این پیشنهاد نیز با اکثریت آرا به تصویب اعضا رسید.

 

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی