بازدید معاون وزیرجهادکشاورزی ازصندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان مرودشت

معاون وزیر جهاد کشاورزی از صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی مرودشت در روز 29 شهریورماه 96 بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ اسکندر زند؛ مشاور وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و هیات همراه طی بازدیدی که در تاریخ 29 شهریورماه 96 از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت به عمل آورد؛ از دفتر صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی مرودشت نیز بازدید کرد.

در جلسه ای که در ادامه بازدید تشکیل شد؛ گزارشی از عملکرد سهامداران توسط مرضیه مکرمی؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی مرودشت به حاضران ارائه شد.

هدف از حضور صندوق در این جلسه معرفی فعالیتها و توانمندی های سهامداران همچنین درخواست حمایت های آموزشی بیشتر از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه فعالیت سهامداران بود. 

 

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی