مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان میامی:

اجرای آزمایشی طرح کشت زعفران در روستای پویه شهرستان میامی

رو تیتر مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان میامی:

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان میامی گفت: طرح کشت زعفران در روستای پویه از توابع شهرستان میامی با حضور بخشدار مرکزی و مدیر جهادکشاورزی شهرستان اعضای شورا و دهدار روستای پویه به صورت آزمایشی در این روستا اجرا شد.

 

به گزارش روابط عمومی و بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ نصیر صائمی؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی  شهرستان میامی گفت: طرح کشت زعفران در روستای پویه از توابع شهرستان میامی با حضور احسان کاملی؛ بخشدار مرکزی میامی، علی اصغر محمدی؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی، اعضای شورا و دهدار روستای پویه در تاریخ 28 شهریور ماه به صورت آزمایشی  اجرا شد.

وی افزود: این طرح که از طرح های مدل ارائه خدمت این صندوق می باشد با هدف ایجاد درآمد پایدار برای خانوار و مدیریت منابع آب به صورت آزمایشی در این روستا انجام شد و در صورت بازده مناسب قابل گسترش در روستاهای دیگر می باشد.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی