جلسه مشترک صندوق استان کردستان با نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی

جلسه مشترک هیات مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان با نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان و در مجلس شورای اسلامی، در محل سالن جلسات سازمان جهادکشاورزی استان کردستان 26 شهریور96 تشکیل شد.

 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه مشترک هیات مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان با نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان و در مجلس شورای اسلامی، در محل سالن جلسات سازمان جهادکشاورزی استان کردستان 26 شهریور96 تشکیل شد.

 

در نشست مشترکصندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان با علی محمد مرادی نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان و عضو کمیسیون آب و خاک و کشاورزی در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان نظام صنفی بخش کشاورزی استانی و تنی چند از کشاورزان خبره رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، نماینده ولی فقیه در حوزه سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، رئیس سازمان تعاون روستایی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان، مدیر هماهنگی ترویج و کشاورزی سازمان، مدیر امور فنی و مهندسی آب و خاک سازمان، مدیران جهاد کشاورزی شهرستان قروه و دهگلان و سایر دست اندرکاران  بخش برگزار شد.

در ابتدای غلامرضا پاک سرشت، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانکردستانضمن اشاره به سرمایه ۳۵۰ میلیارد ریالی صندوق که با مشارکت و سرمایه گذاری مناسب دو بخش خصوصی و بخش دولتی برای ارائه خدمات و تسهیلات به موقع و ارزان قیمت به بهره برداران بخش در قالب تشکل های فراگیر فراهم گردیده است، گفت: ظرفیت های قانونی موجود برای تجهیز و تقویت منابع صندوق های سراسر کشور که از مهمترین آن تبصره ۳ بند ۹ قسمت ب ماده ۳۱ قانون دائمی برنامه های توسعه کشور (مجوز بهره مندی صندوق ها حداکثر تا پنج درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان) می باشد.

وی ضمن قدردانی از حمایت های کریم ذوالفقاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان از صندوق، از علی محمد مرادی نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان و عضو کمیسیون آب و خاک و کشاورزی در مجلس شورای اسلامی درخواست تدوام حمایت های آتی در تصویب قوانین و ظرفیت های قانونی برای حمایت و تجهیز منابع صندوق های بخش کشاورزی کرد تا روال حمایت های صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در قبال فعالان بخش به ویژه زنجیره های تولید ادامه یابد.

در پایان جلسه نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان و عضو کمیسیون آب و خاک و کشاورزی در مجلس شورای اسلامی قول مساعد پیگیری حقوق و منافع کشاورزان و فعالان بخش استان کردستان به اتفاق دیگر نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی را داد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی