برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان بوشهر‏

مجامع عمومی عادی و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان بوشهر با حضور اکثریت سهامداران روز یکشنبه 19 شهریورماه 1396 در  محل سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي و اموربین الملل شرکت مادرتخصصی؛ مجمع عمومي عادی صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزي استان بوشهر با حضور اکثریت سهامداران، داریوش اعرابی، نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، هیأت مدیره و مدیرعامل در روز یکشنبه 19 شهریورماه 1396 در محل سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر برگزار شد .

در این مجمع بهنام راد، رییس هیأت مدیره صندوق و ماندنی زنگویی؛ مدیرعامل صندوق هر کدام به نوبه خود راجع به موضوعات مرتبط با اهداف و برنامه های شرکت مادر تخصصی و اقدامات و فعالیت های صندوق استان بوشهر توضیحاتی ارائه کردند.

در ادامه جلسه رسمی مجمع عمومی عادی با دستور کار اصلاحیه بودجه سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 1396 و بودجه پیشنهادی سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 97 آغاز و پس از آن جلسه مجامع عمومی فوق العاده با موضوع اصلاح ماده 10 اساسنامه صندوق و انتقال سهام برگزار شد و با مشارکت اعضای حاضر در مباحث موضوعات مذکور مورد بررسی و تصویب قرار گرفت .

گفتنی است؛ صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان بوشهر دارای 221 سهامدار با 215 میلیون و 670 میلیون ریال سرمایه است.  

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی