برگزاری دوره آموزشی برای سهامداران صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد در راستای تغییرات جدید و آشنایی سهامداران صندوق یک دوره آموزشی یک روزه در روز چهارشنبه 14 شهریورماه 96 در یاسوج برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد در راستای تغییرات جدید و آشنایی سهامداران صندوق یک دوره آموزشی یک روزه با عنوان آشنایی سهامداران با قوانین و مقررات جدید در روز چهارشنبه 14 شهریورماه 96 با تعداد قریب به 52 تن از سهامداران در یاسوج برپا کرد.

در این دوره سهامداران با قوانین، مقررات و تغییرات جدید در صندوق ها مبنی بر ثبت تغییرات جدید شرکت ها، آئین نامه تسهیلات، تضامین و وثائق، زنجیره ارزش تولید و مدل ارائه خدمت در صندوق ها آشنا شدند.

این دوره آموزشی با همکاری و مساعدت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اداره ثبت شرکتها، اداره کل کار، تعاون و رفاه استان کهگیلویه و بویراحمد و رئیس اداره نظارت و ارزیابی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در یاسوج تشکیل شد.  

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی