جلسه مشترك صندوق حمايت از توسعه صنعت زنبورداري كشور با سفیر آفریقای جنوبی

جلسه مشترك صندوق حمايت از توسعه صنعت زنبورداري كشور با سفیر آفریقای جنوبی به منظور بررسی روند همکاری های ایران و آفریقای جنوبی در زمینه صنعت زنبورداري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه مشترك صندوق حمايت از توسعه صنعت زنبورداري كشور، ويليام مكس وايتهد؛ سفیر آفریقای جنوبی و مدیرکل دفتراموربین الملل و سازمان هاي تخصصي وزارت جهاد کشاورزی به منظور بررسی روند همکاری های ایران و آفریقای جنوبی در زمینه صنعت زنبورداري برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد؛ حداکثر تا دو ماه آینده موضوع همکاری ها در زمینه صنعت زنبورداری شکل اجرایی به خود گرفته و در سفر ریيس جمهور به کشور آفریقای جنوبی رونمایی شود. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی