برگزاری مجمع عمومی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان

مجمع عمومی عادی و مجامع عمومی فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان با حضور بیش از 63 درصد از سهامداران روز دوشنبه 26 تیرماه 1396 در محل مدیریت جهادکشاورزی شهرستان آبادان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ مجمع عمومي عادی و مجامع عمومی فوق العاده صندوق حمایت از  توسعه بخش كشاورزي شهرستان آبادان با حضور علیرضا رئیسی؛ نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، هیات مدیره و مدیرعامل و حضور بیش از 60 تن از سهام داران صندوق در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آبادان برگزار شد.

سپس جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده  با موضوعات استماع گزارش هیات مدیره درباره عملکرد صندوق، بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه سال مالی منتهی به پایان شهریور 1396 و بررسی و تصویب برنامه و بودجه پیشنهادی هیات مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به پایان شهریور 1397 برگزار شد .

مصوبات مجمع عمومی فوق العاده 1 اصلاح ماده 10 اساسنامه بود و مصوبات مجمع عمومی فوق العاده 2با نقل و انتقال سهام تعدادی از سهام داران صندوق موافقت شد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی